Beskrivning

svensk friherre, diplomat

Paris d. 23 maj 86 23 maj 1886
Edelfelt är bjuden på middag hos Pasteur i kväll, men kan inte gå; har lovat gå till Emile Bastien och sedan ska han gå till M. Marschall, som är japansk conseiller d’ambassade och bekant till Reuterskiölds.
Paris lördag d. 11 dec 86 11 december 1886
Det finns rum att hyra på samma gata som Reuterskiölds bodde på.
Paris 14 april 88 sent på aftonen 14 april 1888
Reuterskiölds kommer till Paris; det går rykte att herr Reuterskiöld ska bli minister i Konstantinopel.
Paris 20 april 88 20 april 1888
Edelfelt hade hoppats på ett hjärtligare återseende med Reuterskiölds efter så många år; Edelfelt undrar dock om "mondaina" människor kan vara hjärtliga.
Lennart Reuterskiöld klappade Edelfelt så vänligt då de möttes, på det vänliga svenska sättet att klappa alla i sidan.
Paris, måndag 7 maj 88 7 maj 1888
Edelfelt och Ellan har varit på visit hos Reuterskiölds; fru Reuterskiöld är en snobb, en gammal markisinna gjorde visit samtidigt och då såg fru Reuterskiöld inte ens på Ellan eller Edelfelt; grevinnan Lewenhaupt är av en helt annan sort.