Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

läkare

Källor

Inga källor
Cannes 31 mars 1891 Hôtel du Paradis 31 mars 1891
Fru Etter var mycket intresserad af alla detaljerna i pojkens sjukdom och tycktes mycket glad att den nu var på upphällningen. Med hennes blinda tro på läkare rådde hon oss att genast komma hit, ty le dr Rousteu est si bien. Ack om vi sluppe höra talas om läkare nu på rigtigt länge!
Paris 20 Juni 1895 20 juni 1895
– Ute hos Amic var en läkare från Cannes Pouzet (icke Roustau, Etters Manzeys) – han var särdeles upplagdt för att diskutera, och som Dagnan och jag också voro det och som Amic är en repeter oläsligt maskin af naturen var det mycket roligt. Dagnan är jemte gubben Pasteur, Puvis och några få till, så som jag tänker mig en rigtigt begåfvad fransman – klok och djupt men klarframförallt. Dr Pouzet kom till mig på aftonen och sade: Qelle charmante journeé, n'est ce pas – il me semble que c'est une de ces journées qui marguent dans la vie instellectuelle d'un homme! Och så var det så herrligt vackert derute!