Beskrivning

finländsk konstnär

Paris lördag d. 4 dec. 86 kl. 2. 4 december 1886
Fröken Schjerfbeck besökte Edelfelt denna dag; Edelfelt inleder arbetet med kopian av porträttet av Pasteur tillsammans med henne på måndag.
Edelfelt måste fråga någon annan eller kopiera porträttet av Pasteur själv, ifall det inte lyckas med fröken Schjerfbeck.
Paris d. 7 dec 86 7 december 1886
Fröken Schjerfbeck arbetar med porträttet av Pasteur i Edelfelts ateljé.
Paris lördag d. 11 dec 86 11 december 1886
Fröken Schjerfbeck målar kopian av porträttet av Pasteur; Edelfelt har själv målat det svåraste, d.v.s. händerna och huvudet.
Paris d. 14 dec 86 14 december 1886
Fröken Schjerfbeck målar kopian av porträttet av Pasteur; Edelfelt ska måla de viktigaste partierna och är rädd för att han inte ska få ansiktet att likna.
Paris Onsdag d. 22 dec 1886 22 december 1886
Edelfelt turas om att måla kopian av porträttet av Pasteur tillsammans med fröken Schjerfbeck; det ser ut att bli bra.
Edelfelt och fröken Schjerfbeck är överens om att ingenting kan stuka Stigells "bondnatur".
Det var först meningen att fröken Schjerfbeck skulle måla i den lilla ateljésalongen, men nu är det för kallt där; Edelfelt vill inte köpa en extra kamin som inte behövs senare; fröken Schjerfbeck kommer inte då Edelfelt har seance för ett porträtt.
Paris d. 2 Januari 87 2 januari 1887
Fröken Schjerfbeck klarar kölden bättre än Edelfelt.
Paris d. 4 jan 1887 4 januari 1887
Kopian av Edelfelts porträtt av Pasteur blir bra; fröken Schjerfbeck målar det samvetsgrant; Edelfelt undrar hur han ska betala henne.
Fröken Schjerfbeck äter frukost i ateljén varje dag; hon lär ha sagt åt Runebergs att hon lär sig av arbetet med kopian av porträttet av Pasteur och att det är roligt.
Paris d. 18 januari 87 18 januari 1887
Edelfelt ska dessutom betala fröken Schjerfbeck; betalar inte mer än 500, snarare mindre.
Paris, måndag 7 maj 88 7 maj 1888
Fröken Schjerfbeck har en bra tavla på Salongen, likaså Järnefelt.