Beskrivning

officer, överstelöjtnant

St. Petersburg – d. 3 Mars kl. ½ 12 på natten 3 mars 1876
På kvällen gick de till den petersburgska förstaden för att träffa en tysk familj som Victor Hoving ville besöka; därefter åt de hos Palkin (Newsky pr.) där de träffade Berndt Standertskjöld och Carl Kremer; den senare kommer att resa med dem till Warschau.