Beskrivning

svensk konstnär

Källor

Odaterat 1 januari 1886
Edelfelt har lovat sitta modell för Thegerström, som vill måla en pastell med Edelfelt sittande i ateljén; Edelfelt är irriterad av att redan ha förlorat så mycket tid genom att sitta modell för Ville Vallgren.
Har sagt Thegerström att dennes konst är dålig; Thegerström blev nedslagen; Edelfelt tog med honom till Dagnans ateljé för att visa Dagnans konst.
Thegerström är son till en välbärgad grosshandlare i Stockholm; han sysslar mer med musik och sällskapsliv än med konst.