Beskrivning

författare, en av de första realisterna i finländsk litteratur

Paris d. 5 December 5 december 1885
Edelfelt har läst Tavaststjernas nya dikter tillsammans med Söderhjelm; Söderhjelm beundrar dem för mycket.
Tavaststjernas dikter är bättre än Snoilskys.
Paris d. 6 februari / lördag 1886 6 februari 1886
Kotteriet med Neiglick, Tavaststjerna, Jarl [Hagelstam] har inte varit bra för Meyer Söderhjelm.
Paris d. 28 april 86 28 april 1886
Meyer Söderhjelm har berättat att fru Runeberg är arg på Edelfelt för att han i ett brev till Tavaststjerna har skrivit att fru Runeberg tycker att Tavaststjernas dikter är dåliga, medan Bjørnson tycker att de är bra; varför skriver Tavaststjerna sådant till Runebergs? Söderhjelm menar att Edelfelt ska stå för sina ord.
Neiglick är den finkänsligaste i det "unga Finland", men Söderhjelm och Tavaststjerna är lösmynta och pojkaktiga.
Edelfelt har bara citerat för Tavaststjerna vad Bjørnson sagt om fru Runebergs uppfattningssätt, inte hennes egna ord.
Paris d. 14 maj 1886 14 maj 1886
Edelfelt har fått ett långt och uppsluppet "skaldebref" av Tavaststjerna som gratulation för framgången med porträttet av Pasteur.
Tavaststjerna har inte skrivit allt till Runebergs.
Paris d. 2 Januari 87 2 januari 1887
Edelfelt har inte vågat sig på att läsa Tavaststjerna ännu [Barndomsvänner. Ett nutidsöde (1886)?]; utdragen verkar dumma, kanske helheten är bättre.
fredag d. 7 fortsatt lördag d. 8 januari 1887. 7 januari 1887
Edelfelt har läst Tavaststjernas roman [Barndomsvänner, publicerad 1886] som han inte tycker om; Edelfelt kommenterar persongalleriet i romanen; han en lurk, hon undergiven; brevets och resonemangets slut saknas.
Paris d. 24 mars 87 24 mars 1887
Edelfelt träffade Neiglick på Café de la Regence; Neiglick talade hela tiden utan sammanhang; Edelfelt bjöd på middag på Lucus; Neiglick talade om fröken Lupander, Tavaststjerna, Alexandra, Annie och Berta Edelfelt, om Neovius, disputationen, särskilt om ett stående lån i en bank med en savokarelare Savander och en viburgens som hette något annat [medlemmar av savo-karelska respektive viborska avdelningen (nationen) vid universitetet i Helsingfors].
Harper's Magazine har beställt en illustrerad resa i Finland: femton små teckningar till 3500 franc; text på 10000 ord till 600 franc; vill Annie Edelfelt skriva texten tillsammans med Edelfelt? Vill Annie och Berta Edelfelt komma med på resan? De skulle vara bättre att ha med än Tavaststjerna, och skulle kanske skriva bättre än han.
Paris d. 27 mars 1887. 27 mars 1887
Neiglicks kritik av Tavaststjernas roman [Barndomsvänner: ett nutidsöde (1886)] är utmärkt; Edelfelt har tänkt detsamma själv.
Paris 25 april 88 25 april 1888
Det är bra att Alexandra Edelfelt inte har "bråkat" med att avsända porträttet av Tavaststjerna till utställningen i Köpenhamn; Edelfelt har korresponderat med Tavaststjerna; Edelfelt ska skriva till Ahrenberg; vad är det för idéer om att ställa ut Edelfelts verk utan att fråga honom, undrar Edelfelt.