Beskrivning

finländsk skulptör, författare, professor, g.m. xylografen Antoinette Råström 1882

Paris d. 30 Juni 1875 30 juni 1875
Maxime Faivre är en glad parisare och ateljéns "muntrationsråd" [underhållare], han leker med ord och förkunnar dagens nyheter i politik, konst och teater; han är blond, vit och röd och har något Wallgrenskt i sitt utseende; han har med stor framgång spelat "fruntimmersroll" i en pjäs som eleverna i Jean-Léon Gérômes ateljé spelat; Edelfelt ger Alexandra Edelfelt ett prov på Max prat, på det språk som används i ateljén och bland ungdomen i Paris; Max frågar om Edelfelt har sett l'Ilote på [Théâtre] Français, lilla Suzette Reichenberg är toppen; den gamla Marie Favart är irriterande och påminner om Jean Jacques Brunet i ateljén; när Brunet var ny hade de utsatt honom för spratt och bett honom hämta père Picaus byst; på frågan om vad "perpicau" var hade den dåvarande massieren [ateljéföreståndaren] Pascal Dagnan svarat att Perpicau är en stad i Midi [södra Frankrike] där man hittat en berömd antik byst; Brunet gick således rakt till père Picau, frågade efter hans byst och blev utskälld; det franska pratet är roligare än det finska.
Paris lördag 18 april 85 18 april 1885
Har varit hos Ville Vallgren, som har en trevlig ateljé på Montmartre med en liten trädgård.
Ville Vallgrens staty av Torkel Knutsson är rätt bra.
Paris d. 22 april 85 22 april 1885
Edelfelt borde träffa Strindberg, men orkar inte diskutera sociala frågor i hettan; Edelfelt känner inte Strindberg ännu; Strindberg är "hermetiskt insluten", inbunden; Ville Vallgren har sagt Strindberg att Edelfelt kommer, och Strindberg vill träffa Edelfelt.
Paris d 22 mai 85. 22 maj 1885
Edelfelt väntar på Ville Vallgren och Jarl Hagelstam för att gå ut på promenad.
Café Voltaire fredag d. 5 Juni 85 kl. 6 e.m. 5 juni 1885
Edelfelt har försökt få Antell att beställa något av Ville Vallgren; nu har Antell beställt Edelfelts byst, precis när Edelfelt inte har tid att sitta modell.
Paris d. 17 juni 85. 17 juni 1885
Edelfelt firar midsommarafton i Fontainebleau med Pauli, Hagelstam, Ville och Antoinette Vallgren.
Paris d. 27 Juni 85 27 juni 1885
Edelfelt har firat midsommar i Fontainebleau och Barbizon med Ville och Antoinette Vallgren, Jarl Hagelstam.
Paris söndag d. 28 juni 85 på aftonen 28 juni 1885
Ville Vallgren har gjort visit för att låna pengar; han har det inte "briljant", men är på gott humör.
Vallgrens ska stanna i Paris hela sommaren; uppe på Montmartre har de frisk luft.
Paris, måndag d. 30 nov. 1885 30 november 1885
Edelfelt ska sitta modell för Ville Vallgren och ge W. Runeberg några seanser också.
d. 15 december 15 december 1885
I kväll är det Ville Vallgrens 30-årsdag med Runebergs, Söderhjelms; konstnärer, konstnärinnor, sångare, sångerskor; Edelfelt ger japanska bronsljusstakar i gåva som tack för de många gånger Vallgrens varit vänliga mot ungkarlarna.
Paris 18 dec. 85 18 december 1885
Edelfelt kommer troligenatt fira julafton på värdshus med Söderhjelms, Öhrnberg och Vallgrens.
Ville Vallgrens kalas var roligt: Vallgren hade dekoretat sin ateljé; det var mat och dryck, gratulationsverser; Söderhjelms verser var de bästa; Edelfelt blev osams med Strindberg om konst.
Hela den skandinaviska konstnärskolonin var samlad hos Vallgrens; Hagborg med ung fru, Runebergs.
Nyårsaftonen 85 31 december 1885
Edelfelt har själv suttit modell för Ville Vallgren.
Nyårsdagen 1886. 1 januari 1886
Tankar kring äktenskapet som en illusion; det tänkta idealäktenskapet, idén om idealkärleken leder till att besvikelsen måste bli stor; äktenskapet har inte gjort Södehjelm bättre, han uppför sig inte bättre mot sin fru; Edelfelt ger Hamlet rätt då han säger "ord, ord, ord"; Edelfelt sätter värde på Vallgrens som inte pratar tomma ord, utan är lyckliga och hyggliga mot varandra.
Beskriving av fru Vallgren och Ville Vallgren; fru Vallgren är en god människa.
Odaterat 1 januari 1886
Edelfelt har lovat sitta modell för Thegerström, som vill måla en pastell med Edelfelt sittande i ateljén; Edelfelt är irriterad av att redan ha förlorat så mycket tid genom att sitta modell för Ville Vallgren.
Ville Vallgrens byst av Edelfelt är inte så lyckad; han störs i arbetet av Antell; bysten är beställd av Antell.
Edelfelt står inte ut med att sitta modell och tänker ofta på Alexandra, Annie och Berta Edelfelt som sitter modell för honom.
Paris d. 12 januari 1886 12 januari 1886
Middag för herrskapet Neovius hos Vallgrens; Ville Vallgren är så ofta bjuden av herrskapet Neovius.
Neovius kraftprov under middagen hos Vallgrens: han lyfte upp Edelfelt i luften, vilket ledde till att Neovius föll och vrickade foten.
Fru Neovius ville att herr Neovius skulle bjuda på middag trots sjuk fot: middag på hotellet där de bor i måndags; gäster var Edelfelt, Vallgrens, Spada, Boije, fru Bloch; fru Neovius talade om "artiststämning".
Mottagningsdag i går: Boije, Antell och Neovius har suttit i Edelfelts ateljé och hindrat Ville Vallgren att arbeta.
Edelfelt tycker mer om Ville Vallgrens byst [föreställande Edelfelt] än W. Runebergs, den är "hurtig och väl behandlad i leran".
Paris, onsdag d 27 jan. 86 27 januari 1886
Bysten av Edelfelt som Ville Vallgren håller på med liknade först Nikolaj I, nu har den blivit en "Buli-Staffan" och liknar doktor Antell.
Lördag d. 30 jan. 86 30 januari 1886
Det är roligt att Standetskjöld beställde statyn av Ville Vallgren; Edelfelt förlåter herrskapet Neovius allt för detta; Hugo Standertskjöld får en lika fin staty som om den var gjord av Takanen eller W. Runeberg; Ville Vallgren är gla som en spelmand; motivet är en herdegosse som lyssnar på Eko.
Ville Vallgrens byst av Edelfelt blir bättre tack vare Dagnans stränga kritik.
Hugo Standertskjöld har gjort en god gärning med beställningen, hans skulle nog vara nöjd själv om han visste hur mycket glädje han åstadkommit.
Paris d. 4 februari 86 4 februari 1886
Ville Vallgrens byst av Edelfelt är färdig; men som Chambure säger, den liknar inte.
Ville Vallgren har lärt sig en del under arbetet med bysten, eftersom Dagnan och Edelfelt har "predikat".
Skriver till Hugo Standertskjöld för att rekommendera Ville Vallgrens staty Eko.
Paris d. 6 februari / lördag 1886 6 februari 1886
Under middagen talade Söderhjelm från klockan tio till midnatt: om Eschylos, Shakespeare, Runebergs skaldskap, W. Runebergs europeiska rykte; Edelfelt hade svårt att hålla sig för skratt när han såg på Ville Vallgren och Öhrnberg; Sanmarks och Runebergs uppskattade talet.
Under middagen nämndes fröken Aalberg och hennes tillgjordhet, som också Söderhjelm konstaterat många gånger; nu ansåg Söderhjelm att den "fennomanska hedern" måste försvaras: han höll tal med hugg åt Öhrnberg och Edelfelt; höll sedan långt tal på finska som bara Edelfelt och Öhrnberg förstod; Ville Vallgren blev arg.
Edelfelt promenerade en stund med Ville Vallgren efter middagen; Ville Vallgren har inte "bokvett, han kan inte Sofokles, men han har folkvett".
Paris 10 februari 86 10 februari 1886
Ville Vallgrens byst av Edelfelt är gjuten i gips; Edelfelt känner sig fri och ledig; han skulle ha kunnat måla en tavla under denna tid.
d. 15 febr 86 15 februari 1886
Funderar på att måla en större pastell av Ville Vallgren med fru; har gjort många studier som är lyckade och tror att tavlan blir bra; ställer ut den en annan gång ifall den inte blir färdig före avresan.
Tänker måla "Porträtt av Ville Vallgren och Antoinette Råström" på 8–10 dagar; är säkrare på att lyckas då han inte har så mycket tid på sig.
Berndtson är förlovad; Edelfelt menar att det är "sorglustigt" ifall Berndtson inte blir friskare; å andra sidan "spådde" Edelfelt "illa" då Ville Vallgren gifte sig och det har gått bra; men Edelfelt har alltid varit emot alla giftermål.
Tisdag d. 23 februari 86 23 februari 1886
Edelfelt får myror i huvudet av den "Porträtt av Ville Vallgren och Antoinette Råström"; är missnöjd med den, men det är det vanliga förloppet.
Måndag 1 mars 86 1 mars 1886
Alla tycker om "Porträtt av Ville Vallgren och Antoinette Råström"; tämligen nöjd själv.
Monte Carlo d. 21 mars 86 21 mars 1886
Berndtsons tavla är inlämnad till Salongen, tack vare Ville Vallgren.
Genua d. 27 mars 1886 27 mars 1886
Roligt att Ville Vallgren fått priset vid Agricolatävlingen; hans karriär börjar ta fart.
Paris d. 3 april 86 3 april 1886
Ville Vallgren är glad över de många beställningar han har fått.
Paris Påskafton 86 24 april 1886
Äter påskägg med Neiglick i kväll, går sedan till Vallgrens.
Söndag 2 maj 86 2 maj 1886
Har fått beröm av alla dem vars omdöme han sätter värde på för porträttet av Pasteur och för porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström.
Edelfelt har haft samma känsla som alltid på Salongen inför sina egna konstverk; han ångrade att han hade ställt ut "Lördagskväll vid Hammars", tyckte att porträttet av Pasteur kunde ha varit bättre placerat, konstaterade att porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström hade vunnit på att få en ram; sedan skyndadade han att se Bonnats porträtt av Pasteur.
Paris d. 23 maj 86 23 maj 1886
Porträttet av Pasteur och porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström gör fortfarande succé; tidningarna är enstämmiga.
Paris lördag d. 29 maj 86 29 maj 1886
Middagen var fin, den hölls på restaurang Valois i Palais Royal, med champagne; Edelfelt tyckte att det var onödigt att fröken Wiik, fröken Forselles, unga Wasastjerna och Vallgrens skulle betala "dyra pengar" för middagen.
Paris, Kristihimmelsfärdsdag. 86. 3 juni 3 juni 1886
Ville Vallgren har fått "mention honorable", hedersomnämnande, på Salongen; Edelfelt hoppas Vallgren får medalj nästa år; Vallgren är den första skulptören från Finland som får en utmärkelse i Paris; Edelfelt är glad på Vallgrens och hans frus vägnar.
Fru Runeberg har låtit påskina att det är Edelfelts förtjänst att Vallgren fått en så bra plats på Salongen; det är det inte.
Midsommarafton kl. 4 e.m. 23 juni 1886
I söndags var en bjudning för Ville Vallgren för att fira dennes "mention honorable", hedersomnämnande vid Salongen; Vallgren blev arg då Edelfelt utbringade en skål och hoppades att både Vallgren och W. Runeberg ska få medalj på Salongen nästa år; Vallgren är avundsjuk på Runeberg; Edelfelt hade inte trott detta om Vallgren.
Paris lördag 3 juli 86 3 juli 1886
Porträttet av miss Colt har beställts av amiral Maxcse, som har sett porträttet av Boije, "Parisisk modell" och porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström; Maxcse menar att ingen kan göra miss Colts porträtt som Edelfelt.
Paris d. 5 juli 86 5 juli 1886
Ville Vallgren reser till Grandville för att bada.
Paris lördag d. 11 dec 86 11 december 1886
Fru Vallgren kom storgråtande från Stigells; Ville Vallgren och Edelfelt har väntat oroligt på Palmbergs besked.
Paris d. 21 februari 87 21 februari 1887
Det är tråkigt att inte ha något att ställa ut på Salongen; Edelfelt kan inte få färdigt "I Luxembourgträdgården" på tre veckor; han skulle göra en pastell ifall det fanns en bekant med ett bra ansikte; han gjorde porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström på 10–14 dagar förra året.
I kväll äter Edelfelt middag hos Vallgrens med Runebergs.
Paris, lördag d 26 februari 86 [ändrat med blyerts till 87] 26 februari 1887
Edelfelt har tillsammans med W. Runeberg och Ville Vallgren beslutat bjuda Leo Mechelin på middag, som tack för dennes roll vid utställningen i Helsingfors för två år sedan.
Paris d. 13 mars 87 13 mars 1887
Det har "kostat på" Edelfelt att inte ha något bra att ställa ut på Salongen, Edelfelt har inte mått bra av det, men han inser att det skulle kunna inverka negativt på den position han har tillvunnit sig i konstvärlden om han ställde ut en tavla som inte håller samma nivå som de han ställde ut året innan [porträttet av Pasteur och porträttet av Ville och Antoinette Vallgren] .
Paris, måndag 7 maj 88 7 maj 1888
Ville Vallgrens staty "Mariatta" är det bästa han någonsin gjort; han är konstnär i alla fall, trots att han har utvecklats sent.
Paris 28 maj 88 28 maj 1888
Om Ellan inte anses ha krafter att resa fram och tillbaka, får Edelfelt och Ellan antingen försöka stanna hemma [i Finland] nästa vinter, eller så reser Edelfelt ensam hem för en kort tid och Ellan åker till franska landsbygden med Runebergs eller Vallgrens.