Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

chevaliergardist, senare direktör för Finska papperskontoret i Sankt Petersburg

Källor

Rainer Knapas & Maria Vainio, Albert Edelfelt och Ryssland, 2004, 132.

Genealogia

Gatschina d. 30 dec. 1881 Kejserliga slottet 30 december 1881
I går i en korridor hejdades jag af en ung officer – han var finsk gardist och hette något som Vesander – han bad att få besöka mig, och sade att det var roligt att träffa en finne. De fyra finska gardisterna grinade vänligt.
(senare Just nu var jag hos min granne, löjtnant Wesander, och bjöds af honom på thé och fick Dagbladet. Han reser i afton till Petersburg och tar detta bref med sig.
Gatschina fredag 28 januari 1882
I går afton kom Wesander hitin och satt och pratade – i dag kl. 5 skall jag gå ner till "Gauptwacht" der han är
Gatschina Måndag afton d. 31 Jan 82 31 januari 1882
*Jag gjorde i dag med Wesander en promenad på 2 ½ timme i skymningen. Vi mötte Kejsarinnan och barnen, som viftade åt mig. Wesander gjorde honnör, jag helsade elegant och värdigt.
Gatschina d. 5 februari 1882 5 februari 1882
I sista veckan var här ett herrligt månsken, och Wesander, Duperret och jag promenerade en afton till kl. ½ 1 på natten på den hårdfrusna snön – (det lilla som finnes af snö).
Gatschina fredag 17 februari 1882
Otur har jag haft i afton – Heath borta, Wesander borta, Duperré – ja hvad hans betjent berättade förstod jag ej, alltnog han var ej der, furst Scherbatoff utgången, och till de andra ids jag ej gå. Tråkigt, tråkigt.