Beskrivning

politieborgmästare i Helsingfors, prokuratorsadjoint, senator, g.m. Ida Charlotta Söderhjelm, far till Konni och Rosina Zilliacus

Paris, Söndagen d. 17 Januari, 1875. 17 januari 1875
Tusenfallt tackar Edelfelt för brevet; tillökningen med 250 rubel i hans kassa faller som en riktig "Guds skickelse" över honom; det är väl i främsta hand Henrik Wilhelm Zilliacus han har att tacka och han ber Alexandra Edelfelt framföra hans hjärtliga tacksägelse; han är ännu så häpen och lycklig att han inte vet om han skall tro på en "tur", som Morbror Gustaf Brandt säger.
Paris d. 5 Maj 1875 5 maj 1875
*Familjen Zilliacus tanke om Lulle (Julian) Serlachius är riktig, bättre sällskap kan Conny Zilliacus inte få.
Rom, lördag d. 20 maj 76. 20 maj 1876
Osäker koppling Edelfelt fick två brev från Alexandra Edelfelt på en gång, till följd av att Pietro Krohn varit borta en dag; han hade roligt åt historien från Zs [familjen Zilliacus?]; han tänker ständigt på att få komma hem.