Beskrivning

student, sedermera bankir

Antwerpen d. 8 Januari. 74. 8 januari 1874
Edelfelt har fått ett 16 sidors brev från Karl Alexander Laurell med "interiörer från det akademiska lifvet".
Antwerpen d. 27 Januari 74 27 januari 1874
Edelfelt hälsar till Alexandra Edelfelt och syskonen, Tante Adèle Gadd och Tajta (Fredrika Snygg); Lulle (Julian) Serlachius brev har han ännu inte sänt eftersom han vill skicka det på samma gång som brevet till Karl Laurell.
Antwerpen d 2 Februari 74. 2 februari 1874
Edelfelt har äntligen skrivit till Lulle (Julian) Serlachius och Karl Alexander Laurell.