Beskrivning

fransk konstnär, bokillustratör

Granbäck d. 31 Aug. 1872 31 augusti 1872
Georg Pauli har i Stockholm lovat följa med Edelfelt till målarakademin och visa alla Gustave Dorés verk; Edelfelt skulle gärna bli som Doré, som fick 400 000 francs för [illustrationerna till] John Miltons verk ["Det förlorade paradiset"].
Antwerpen d. 20 Januari 1874 20 januari 1874
Det borde göra Anni Edelfelt gott att ta fiskleverolja; han hälsar henne, Ellen och Butti (Berta) och tackar för Buttis illustrerade saga, som intresserade honom lika mycket som en fabel av Lafontaine med illustrationer av Gustave Doré; han ber Alexandra Edelfelt om förlåtelse för det "sammelsurium jag denna gång låter passera under namn af bref".
Paris, Måndag d. 3 Maj 1875 kl. 12 på natten 3 maj 1875
Julian Alden Weir har sett Victor Hugo arm i arm med Jean-Léon Gérôme och Gustave Doré på Salongen.
Paris d. 25 Juli 1875 25 juli 1875
Jules Marie Lavée var nöjd med teckningen på gamle Pistol och översten; han gav Edelfelt rekommendationer till gravören Henri Théophile Hildibrand, som skurit Gustav Dorés och Alphonse de Neuvilles teckningar; för att utföra illustrationerna lika omsorgsfullt som i François Guizots Frankrikes historia ville han ha 400 francs för varje plansch, 250 francs var det billigaste alternativet för en någonslags artistisk tolkning av sin teckning; 80 francs som Edelfelt senast uppgav var alldeles för lite, uppskattningen kom från en av Jean-Léon Gérômes elever [Albin Meyssat] som arbetar för en dålig modejournal; Edelfelt skrev till Gustaf Wilhelm Edlund och rådde om det behövdes besparingar att i så fall minska antalet illustrationer; hos Hildibrand fick han se teckningar av Doré, Neuville och Émile Bayard som var under arbete.
Paris Onsdag d 29 febr 77. 28 februari 1877
Edelfelt har funderat på att skriva en korrespondens till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift om utställningarna på Mirlitons och Rue Arnaud, samt expositionen av Gustave Dorés verk.
Paris d. 26 April 1877. 26 april 1877
Edelfelt skriver en artikel till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift om alla expositioner [utställningar] i vinter: Gustave Dorés, Eugène Fromentins, de två på cercle artistique och bankiren Oppenheims auktion.