Beskrivning

redaktör för Helsingfors Dagblad, lantdagsman

Antwerpen, lördag d 22/3 1874. 22 mars 1874
Edelfelt har fått brev från Robert Lagerborg, som ber honom skriva korrespondenser till Helsingfors Dagblad; han får honorarium för varje brev; Jules Dubois, som skriver för Brüsselblad, kan hjälpa med val av ämnen; vid konstakademien fanns förra året också amerikanaren Francis Davis Millet (vistas för tillfället i Rom) som var korrespondent för amerikanska tidningar; om Edelfelt kommer sig till Paris kommer han att ha ett överflöd på ämnen; han fattar mod att skriva för en bredare publik då han läser Dagbladets korrespondenser från Joensuu, Wasa o.d.; vad tycker Alexandra Edelfelt om detta projekt?.
Antwerpen, lördag d 28 Mars 28 mars 1874
Edelfelt har skrivit ett utkast till den första korrespondensen för Helsingfors Dagblad; Robert Lagerborg får redigera innehållet om han inte är nöjd; korrespondenserna till Cajus (Viktor Leonhard Cajander) för Borgåbladet plågar Edelfelt, som känner sig utpumpad av att först skriva till Alexandra Edelfelt, till hans kamrater och nu senast till Dagbladet.
Antw. Påskdagen 1874 5 april 1874
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt skriva kritik över hans senaste korrespondens i Helsingfors Dagblad; han är olycklig över att han gjort ett stavfel och skrivit poutpourri i stället för potpourri; vad skall Robert Lagerborg tycka?
Antwerpen d. 17 April 74. 17 april 1874
Det gläder Edelfelt att Alexandra Edelfelt tyckt om korrespondensen i Helsingfors Dagblad; Robert Lagerborg har inte ändrat på någonting i texten; Edelfelt fick brev från Lagerborg, som bad honom fortsätta med korrespondenserna emedan början lovar det bästa.
Paris d. 8 Maj 1874 8 maj 1874
Edelfelt undrar om hans andra brev har publicerats i Helsingfors Dagbladet; på Robert Lagerborgs uppmaning sände han brevet porto, och hoppas att det inte har kommit bort på vägen.
Paris, onsdag d. 27 maj 74. 27 maj 1874
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt uttrycka hans känslor och tankar för Mille (Emil) Cedercreutz; själv skall han skriva till Mille och hans morbror; det skall bli roligt att träffa någon av hemklicken igen; han förebrår sig för att inte ha skrivit till morbror Gustaf Brandt och Lulle (Julian) Serlachius; därtill borde han skriva till Johan Friedrich Hackman, Robert Lagerborg och Léon de Pape i Antwerpen.
Paris d. 11 Juni 74. 11 juni 1874
*Robert Lagerborg har inte skrivit ett ord om betalning.
Paris , onsdag d 17 Juni 74. 17 juni 1874
Edelfelt har oförlåtligt länge skjutit upp att skriva korrespondenserna till Robert Lagerborg.
Paris d. 24 Juni 1874. 24 juni 1874
Edelfelt håller på med en korrespondens till Robert Lagerborg, då portvaktens fru kommer med Alexandra Edelfelts brev.
Den Lagerborgska korrespondensen har legat som en tung sten på Edelfelts samvete; inom de närmaste dagarna tror han sig vara klar att sända sitt "snillefoster" till Helsingfors Dagblad.
Paris Onsdagsafton 3 Nov. 1874 3 november 1874
*Edelfelt tar farväl och ber Alexandra Edelfelt hälsa alla; han har skrivit till Robert Lagerborg och tackat, och skall snart ta itu med en korrespondens.
Fragment 1 maj 1875
Edelfelt skall snart börja på med något för Robert Lagerborg.