Beskrivning

pjäsförfattare

Källor

Inga källor
Antwerpen d 22 April 74. 22 april 1874
Edelfelt har varit på teater med pjäsförfattaren Du Caju och Karel Scriba.