Beskrivning

författare, lektor i franska språket vid universitetet och normalskolan i Helsingfors

Paris d 22 Maj 74 22 maj 1874
Med Adolf von Becker har Edelfelt träffat elever till Léon Bonnat; det var ett aristokratiskt sällskap bestående av bland andra greve de Tiremois, Monsieur de Pray och Monsieur de la Boulaye; Edelfelts kommentar om Adolph Thiers och andra republikaner orsakade livlig debatt bland det ultraroyalistiska sällskapet, som ville se Henri V eller Henri D'Aumale som kung; de konservativa idéerna sträckte sig också till folkbildningen, som de ansåg att Frankrike klarat sig utmärkt utan före den senaste revolutionen under de Bourbonska kungarna; lika lite tyckte de att andra än aristokrater passade för diplomati och det politiska livet i allmänhet; Napolen I och III, liksom Louis Philippe betraktades som usurpatörer som genom att störa den naturliga tronföljden hade dragit himmelens straff över Frankrike; de Tiremois liknade till sin stil Gustaf Philip Armfelt och hade rest i Amerika och Västindien, samt deltagit i fälttåget 1870-1871 och flera gånger varit nära att skjutas av kommunarderna.
Paris d. 17 Maj på aftonen. (annandag pingst) 17 maj 1875
De senaste dagarna har Pauline Ahlberg tagit all hans lediga tid i anspråk, eftersom hon reser följande vecka; de tre senaste månaderna har han tillbringat söndagarna med henne (förutom de kvällar han har varit hos Austins eller Sargents) och har dessutom träffat henne på Elme Marie Caros föreläsningar; han har varit på en rolig exkursion med henne till Versailles, på Nationalförsamlingen, dit Mademoiselle Suzanne skaffat dem biljetter; som Alexandra Edelfelt vet har församlingen sina seancer i hovteatern i palatset; de såg Léon Gambetta (som påminner om Gösta Philip Armfelt), Adolphe Crémieux, Jules Ferry, Émmanuel Arago, Jules Favre, Edmond de Pressensé och Édouard Laboulaye på vänster sida; höger och vänster sida skiljs åt av en gång som på Helsingfors teater; av högerns medlemmar kände han bara igen ärkebiskopen av Orleans, Monseigneur Félix Dupanloup, samt tidigare inrikesministern Oscar Bardi de Fourtou och krigsministern Ernest de Cissey; om Alexandra Edelfelt har hört normalskolisterna tjuta till då de anfaller i snöbollskrig i Esplanaderna får hon en uppfattning om bullret och oljudet i Nationalförsamlingen, där presidenten, hertig af Audiffret-Pasquier (liknar senator Johan Vilhelm Snellman), försöker upprätthålla ordningen.
Rom, onsdag 22 mars 1876
Först sedan igår har de haft mänskligt väder, även om det fortfarande är kallt; gårdagens brev till Gustaf Philip Armfelt blev därför troligen lite nedstämt; Alexandra Edelfelt måste tänka sig hur det känns att de första dagarna i Rom under hällregn sitta i kalla rum med en person som inte kan lämna hotellet på grund av magåkomma; Victor Hoving har nu tillfrisknat, men Edelfelt kommer att undvika söta viner och att äta för mycket frukt sedan han sett hur illa det kan gå med en sådan diet.
Rom, måndag d. 8 Maj 1876 8 maj 1876
Edelfelt har i dag fått läsa ett brev från Gustaf Philip Armfelt, skrivet den 29 mars.
Rom, lördag d. 13 maj 1876. 13 maj 1876
Edelfelt har i dag skrivit till Gustaf Philip Armfelt och tackat för hans brev.
Rom, tisdag d. 23 Maj 1876. 23 maj 1876
*Edelfelt fick ett långt och trevligt brev från Gustaf Philip Armfelt idag; han ber Alexandra Edelfelt tacka och hälsa honom; han hälsar också till systrarna och vännerna.
Rom, onsdag d. 24 maj 1876. 24 maj 1876
Edelfelt skall skriva några ord till tack för Gustaf Philip Armfelts brev; han har ett halvfärdigt brev till Lulle (Julian) Serlachius påbörjat den 28 mars; han hälsar till syskonen, Morbror Gustaf Brandt, Tajta (Fredrika Snygg), vänner gamla och unga.
Rom, fredag d. 26 maj 1876. 26 maj 1876
*Edelfelt har skrivit till Gustaf Philip Armfelt; han viste inte numret på Armfelts nya adress så han skrev bara Mariegatan.
Roma d. 2 Juni 1876 2 juni 1876
Edelfelt har fått brev från Alexandra Edelfelt, Lindh och Gustaf Philip Armfelt.
Paris. torsdag d. 28 dec. 1876 28 december 1876
Edelfelt har fått brev från Carl Gustaf Estlander och Gustaf Philip Armfelt.
Paris d. 18 Jan. 1877 18 januari 1877
Gustaf Philip Armfelt skrev till Edelfelt för några dagar sedan och beklagade sig över kölden hemma.
Paris – onsdag d. 31 Januari 77. 31 januari 1877
Edelfelt har fått brev från Gustaf Philip Armfelt, som väntar mycket gräl i lantdagen; Edelfelt "gratulerar" dem alla som får vara med om "fennoman-eländet" [språkstriden].
Paris d. 18 Februari 1877 18 februari 1877
Gustaf Philip Armfelt har skildrat konstnärsgillets fest där hemma; Jaakko Ahrenberg är en figur "qui ne se doute de rien" [som inte tvivlar på sig själv i någonting] då han framför sina dåliga verser; John Smedberg påstår att hans arkitektoniska kunskaper är ytliga och klena; det är förståeligt då han sätter sin tid i Stockholm på att improvisera på soaréer och måla akvareller.
Paris thorsdagsafton d 22 Mars 77. 22 mars 1877
På Salongen träffat Edelfelt Monsieur Alfred Koechlin, som förhörde sig om Gustaf Philip Armfelt och bjöd Edelfelt på bal; följande dag kom ett inbjudningskort; Pierre Petit Gerard är vid den tidpunkten i Strassburg, annars skulle Edelfelt åtminstone ha en bekant på balen.
Fredag d. 6 April 1877. 6 april 1877
Efter dinern [middagen] förgegående dag skaffade sig Edelfelt ett par fina handskar, lånade chapeau claque av Rafael Hertzberg och lät bränna sig i håret; han tog omnibussen till Pont de l'Alma som låg längre bort från Triumfbågen än han trodde; han fick således gå en god bit i sina trånga balskor till Avenue de la reine Hortenze där Alfred Koechlins hôtel var grannt upplyst; Madame Emma Koechlin hade ett distingerat utseende och satt i antichambren; hon är så van världsmänniska att hon genast kom i håg Edelfelt fastän hon aldrig träffat honom; hon talade, i en ofta avbruten konversation, om Gustaf Philip Armfelt; Monsieur Koechlin frågade genast om Edelfelts tavla, och gratulerade honom för att den blivit antagen; Edelfelt räknade gästerna till cirka 200.
Paris d. 18 maj 1877. 18 maj 1877
Gustaf Philip Armfelt måste vara ledsen på Edelfelt som inte skrivit.
Eftersom Edelfelt befann sig i närheten av Arc de Triomphe de l'Etoile gick han på visit till Monsieur Alfred Koechlin; de talade länge om årets Salong; Koechlin har ännu inte sett Edelfelts tavla och har därför skjutit upp att skriva till Gustaf Philip Armfelt.
Paris 2 Juni 77 2 juni 1877
Edelfelt ber hälsa Gustaf Philip Armfelt; Edelfelt har ofta tänkt skriva men han vet inte vart hans kvällar går; han går inte mycket på teater eller café chantant [kafé med musikunderhållning] och ändå får han ingenting läst, skrivet eller gjort; ofta har han spatserat med Pierre Petit-Gérard på Boulevard St Michel ända till klockan halv 12.
Paris d. 16 Juni 77 16 juni 1877
*Gustaf Philip Armfelt har rekommenderat Edelfelt en polismästar Fahling, som varit och sökt Edelfelt, som inte var hemma.