Beskrivning

rysk generalkonsul

Källor

Inga källor
Paris, onsdag d. 27 maj 74. 27 maj 1874
För att få inträde till École des Beaux arts (som Jean-Léon Géromes ateljé utgör en del av) måste Edelfelt som utlänning ha en rekommendation av ryska ambassadören eller generalkonsuln; han åkte till ryska ambassadhotellet långt bakom St. Sulpice och fick genast en artig skrivelse av Generalkonsul Donauroff; tjänstemännen vid ryska legationen tycks i allmänhet vara utmärkt hyggliga och förekommande.