Beskrivning

filosofisk skriftställare, bibliotekarie, teaterledare

Paris, onsdag d. 1 Juli 1874. 1 juli 1874
Wilhelm Bolins kritik av Edelfelt var gynnsam, synd bara att artikeln i allmänhet var så usel.