Beskrivning

fransk tonsättare, lärare vid konservatoriet i Paris

Källor

Paris d. 28 Juli 1874. 28 juli 1874
Filip Forstén har anlänt till Paris; Edelfelt åt middag med honom, samt Adolf von Becker och svenske målaren Nils Forsberg; Filips planer är att studera vid konservatoriet för Victor Massé och nästa sommar göra concoursen [tävlingen]; Bassan som tecknar i Edelfelts ateljé kan inte förstå hur en hygglig ung man som Filip vill rikta in sig på något så osäkert som sång; Edelfelt högaktar varje människa som följer sin inre kallelse och tror att det kommer att gå bra för Filip bara han kommit bort från Helsingfors.
Paris d. 4 Augusti 1874. 4 augusti 1874
Edelfelt träffade Filip Forstén när de följde Karl Snellman till tåget; Filip tar lektioner av Victor Massé under konservatoriets ferier [lov].
Paris d. 11 Augusti 74. 11 augusti 1874
Edelfelt har två gånger ätit middag med Filip Forsten och Adolf von Becker under veckan; Forstén klagar endast på att lektionerna för Victor Massé är dyra; någon kväll skall Edelfelt besöka Forsténs logi vid Square Montholon för att höra honom sjunga.
Paris, lördag d. 22 Aug. 1874 22 augusti 1874
Filip Forsten har inte synts till på en vecka; han hade gått omkring med studentmössa tills Victor Massé sade att han hade "l’air d’un domestique", såg ut som ett tjänstefolk.
Paris d. 15 Dec. 1876 – 15 december 1876
De pjäser som går bäst för närvarande är L’ami Fritz av Erkmann och en opera av Masset – Paul et Virginie.
Paris onsdag d 7 mars 77. 7 mars 1877
Rafael Hertzberg övertalade i förrgår Edelfelt med på Opera Comique; Haydée var tråkig och gammalmodig, Daniel Auber överträffade sig själv i "la musique bourgeoise" [borgerlig musik]; libretton av Eugène Scribe var inte mycket bättre; bra är en enda melodi i andra akten där Haydée sjunger en visa om havet och Venedig;Jeannettes bröllop, som gavs samma kväll, är fin och melodiös; Edelfelt har ännu inte hört Victor Massets Paul och Virginie, den lär påminna om Charles Gounods Romeo och Julia.