Beskrivning

lärarinna i franska i Helsingfors

Källor

Inga källor
Antwerpen d. 8 Oktober 73 8 oktober 1873
Edelfelt begriper mycket lite av flamländskan; Alexandra Edelfelt får en uppfattning om hur det låter genom att så snabbt som möjligt rabbla hebbedesebbeuitoopebbelebebbeddreggade; undervisningsspråket franska står det klent till med hos Edelfelt, då han inte klarar sig långt med de fraser han övat med (Madmoiselle) Maisonette.
Paris d. 4 Augusti 1874. 4 augusti 1874
Edelfelt är glad att han inte har en svensk eller tysk accent när han talar franska; i ateljén togs han i början för spanjor eller belgare; då man kommit en bit in på franskan inser man hur dåligt franskan talas och lärs där hemma, t.ex. av Maisonette; han kan inte förstå dem som anser att franskan är ett lätt språk, möjligen lätt att förstå, men inte att behärska; Edelfelt har läst en "vidlyftig" grammatik, bearbetad efter Noël och Chapsal, i vilken det finns en massa regler och undantag; Gustaf Sohlström talar ogenerat en gräslig franska; Adolf von Becker talar ganska flytande, medan svenskarna talar ganska bra men har en lustig accent; Nils Forsberg kan tas för en inföding.