Beskrivning

löjtnant, överste

Källor

Wasastjerna, Oskar, Ättar-taflor L–Ö, 1880

Geni

Paris, lördag d. 22 Aug. 1874 22 augusti 1874
*Om Hulda Berndtson inte är förlovad med Wendt så blir hon det väl med en annan löjtnant!