Beskrivning

polack

Källor

Inga källor
Paris d. 5 September 1874. 5 september 1874
Rothstein är en beskedlig polack men har underliga idéer; han vill att Filip Forsten skall lära honom sång, Edelfelt lära honom rita och Oscar Kleineh lära honom svenska i utbyte mot att han lär dem spela flöjt; Edelfelt har lovat måla hans porträtt, som Rothsthein skall sända till sin "hjärtanskär" i Wien; Rothstein har studerat vid universiteterna i Berlin och Wien, och är korrespondent i ett Bankhaus i staden.
Paris, måndagen d. 5 Oktober 1874. 5 oktober 1874
Philip Forsten, Oscar Kleineh och Edelfelt var bjudna till polacken Rothstein, som var förfärligt "narraktig"; han spelade föjt hela kvällen och berättade om sina reseäventyr i Turkiet; Rothstein kan dåligt franska och är därför överlycklig över att få sällskapa med någon som talar tyska.