Beskrivning

författare, lärare, agronom, bror till Adolf von Becker

Paris, lördag d. 22 Aug. 1874 22 augusti 1874
Adolf von Beckers bror, litteratören har anlänt till Paris, och fört med sig nyheter från Finland.
Paris d. 5 September 1874. 5 september 1874
Adolf von Beckers bror (litteratören inte professorn) är i Paris; han är torr och tråkig, och gör filosofiskt-sansat-liberalt-Helsingforsiskt-Dagbladiska utläggningar om vilken småsak som helst.