Beskrivning

fransk arkitekt, lärare vid École des Beaux-Arts

Källor

Paris d. 14 Nov. 1874. 14 november 1874
Genom Julian Alden Weir har Edelfelt blivit bekant med arkitekstuderande; de röstade för École des Beaux Arts med Julien Guadet, Louis-Jules André och Jean-Baptiste Lesueur eller för Maillots privatateljé.
Paris Onsdag d 29 febr 77. 28 februari 1877
Hos Anna går mest arkitekter (elever till Louis-Jules André), Gérômare, Jules Bastien och några andra; därtill kommer några hommes de lettres [författare], några filistrar [kälkborgare] och några äldre herrar; Monsieur Baureau, som är anställd vid finansministeriet, är deras ständiga driftkucku, men han förhåller sig med världsmannens överseende mot Bastiens och Pierre Petit-Gérards ironiska pikar.