Beskrivning

fransk astronom och populärvetenskaplig författare

Källor

Paris d. 6 Febr. 1875. 6 februari 1875
Pauline Ahlberg har under veckan varit på tre föreläsningar om kvällarna i Salle des Conférances på Boulevard des Capucines, där hon bl.a. hört Camille Flammarion.