Beskrivning

fransk poet och politiker

Källor

Paris d. 24 Februari på aftonen 24 februari 1875
*Edelfelt ber Alexandra Edelfelt skriva vad hon tyckte om utdragen ur Paul Déroulèdes dikter; han ber henne hälsa Ellen Edelfelt att han skall skriva så snart han får tid.
Hela kvällen har Edelfelt läst Alfred de Musset, Auguste Barbier och dikter av den unga författaren Paul Déroulède; han har fått Déroulèdes Chants de Soldat av Rafael Hertzberg; dessa "soldatsånger" påminner om Fänrik Ståls sägner och har rönt allmänt erkännande och har belönats av Franska Akademien; bokens första del är dedikerad till författarens mor, som lärt honom älska fosterlandet, den andra delen till hans kamrater i armén; flera av de enkla styckena har rört Edelfelt till tårar och han sänder några avskrifter; sången "le Sergent" påminner om "Munter" och de övriga fänrikarna; "Jeanne d'Arc" är full av patriotism och liv.
Paris d. 18 Februari 1877 18 februari 1877
En ny pjäs av Paul Delamède [Déroulède] ges på Odeon, l’Hetman heter den och handlar om kosackernas frihetskrig på 1500-talet; Pauline Ahlberg och Pierre Petit-Gérard är förtjusta i pjäsen och Edelfelt skall gå och se den.
Paris Onsdag d 29 febr 77. 28 februari 1877
Edelfelt vill se l’Hetman av Paul Délourède [Déroulède] nästa vecka.
Paris Tisdag d. 13 mars 77. 13 mars 1877
Föregående kväll hade Edelfelt tänkt skriva en lång epistel [brev], men fick höra att man gav en av de sista representationerna [föreställningarna] av Paul Delourèdes [Déroulède] pjäs l’Hetman; Edelfelt gick till Odeonteatern; det fanns utmärkta ställen i pjäsen men författaren har inte någon vana vid scenens fordringar; handlingen är förlagd till kosackernas frihetsstrider; det är skada att hjälten är fransk romanhjälte i sitt spel och sätt att föra sig.