Beskrivning

lärare, rektor, författare, språkforskare, författare till läroböcker i finska språkets grammatik

Paris d. 24 Februari på aftonen 24 februari 1875
Rafael Hertzberg och dr Grünwald från Böhmen översätter Gustaf Erik Euréns grammatik till franska.