Beskrivning

fransk konstnär

Källor

Paris 18 Mars 1875 18 mars 1875
Théodore Géricaults Les naufrages [de skeppsbrutna / Medusas flotte] som nu är en av Louvrens prydnader, refuserades på sin tid av juryn.