Beskrivning

svensk baron, konstnär

Paris 18 Mars 1875 18 mars 1875
Hos Berndt Lindholm har Edelfelt blivit bekant med en svensk målare, baron Olof Hermelin; de andra nordborna fruktar att Hermelins två stora tavlor får göra en tur-retur, refuseras.
Paris d. 5 April 1875. 5 april 1875
Dopet hölls i protestantiska kyrkan Rue Couchat; andra faddrar var Arvid Liljelund, Adolf von Becker, baron Olof Hermelin och fröken Hilda Granstedt; Berndt Lindholms dotter döptes till Sigrid Helena av en norsk präst.
Paris d. 13 April 1875. (tisdagsafton 13 april 1875
Bland svenskarna är baron Olof Hermelin och "en liten puckelrygg" herr Carl Skånberg refuserade.