Beskrivning

Edelfelts skolkamrat

Källor

Inga källor
Paris d. 5 April 1875. 5 april 1875
De Behrska barnen, som Alexandra Edelfelt berättar om i sitt brev, har Edelfelt redan läst om i de finska tidningarna och förstår hur ett dåd som detta verkar i Helsingfors; Edelfelt var skolkamrat med den "stackars galna" Behr.