Beskrivning

oidentifierad i detta sammanhang

Källor

Inga källor
Paris d. 5 April 1875. 5 april 1875
Edelfelt har tidigare sett Un Caprice med Gripenberg, fröken Molander och fröken Constance Mellin; nu spelades den med Sophie Croizette i fröken Molanders roll och Edmond Got i Gripenbergs.