Beskrivning

fransk konstnär, g.m. Carolus-Duran

Källor

Paris, måndag d. 9 Augusti 1875 9 augusti 1875
Det var chevalereskt av "gubben" Henri-Alexandre Wallon att gå fram till Madame Pauline Carolus-Duran för att överräcka hennes medalj, då hon på grund av visslingarna inte vågade gå fram; när skulle en minister i Ryssland eller en senator i Finland göra detta?; Madame Duran är syster till Sophie Croizette.