Beskrivning

rådman

Paris d. 14 Sept. 14 september 1875
Rådman Julle (Julius) Gadd är i staden och har sökt upp Edelfelt.