Beskrivning

finsk officer

Källor

Inga källor
Wien d. 7 Mars 1876 7 mars 1876
I Skiernievice (3 timmar från Warschau) lämnade de Carl Kraemer och en annan finsk officer Björling, som är stationerade där med sin bataljon; båda önskade återvända till Finland.