Beskrivning

bokhandlare, Victor Hovings bror

Rom d. 17 Maj 1876 (onsdag) 17 maj 1876
Edelfelt borde skriva till Victor Hovings bror i Viborg, Pietro Krohn har förbjudit det hittills; det är svårt att ge några detaljer om Victor H:s död; Krohn gick ofta dit och var den ende som kunde uthärda den förfärliga lukt som skall ha varit där de två sista dagarna; fru Lina Runeberg var där den sista morgonen med blommor.
Rom d. 18 maj (torsdag) 76. 18 maj 1876
Edelfelt har just avslutat ett brev till Victor Hovings bror Walter; han har skrivit om Walter Runebergs och Pietro Krohns oro och vård vid Hovings sjuksäng i ett försök att vederlägga det fördolda missnöje som Walter Hoving uttryckt över att hans bror dog så ensam.
Rom, lördag d. 20 maj 76. 20 maj 1876
*Edelfelt har skrivit ett ganska långt brev till Charles Baude, och igår till Victor Hovings bror, därför blir det inte mera idag.
Rom, måndag d. 22 maj 1876. 22 maj 1876
Walter Runeberg och Pietro Krohn menar att Hovings bror borde betala Edelfelts resa till Italiens gräns, som det var överenskommet med Victor Hoving; de väntar svar från Wiborg.
Rom, söndag d. 28 maj 1876. 28 maj 1876
Walter Runeberg har fått brev från Victor Hovings bror: Walter Hoving går med på att betala (egentligen skulle summan tas från Victor Hovings efterlämnade pengar) Edelfelts sjukhusräkning och hemresa till italienska gränsen; Edelfelt funderar över om han kan ta emot pengarna; Morbror Gustaf Brandt lär till Walter Hoving ha meddelat att Edelfelt tar hand om sina kostnader i Rom efter den 8 april; Pietro Krohn uppmanar honom att ta emot erbjudandet då ingen personligen kommer att ge ut av sina egna pengar; Edelfelt *skall ännu fundera på vad "grannlagheten" bjuder i detta avseende.