Beskrivning

herrskapet

Källor

Inga källor
Rom d. 18 maj (torsdag) 76. 18 maj 1876
Pietro Krohn och doktor Holm är i dag i Tivoli med ett danskt herrskap Madwigs; sedan slutet av mars har Edelfelt sett Krohn alla dagar, således har han ensligt nu.