Beskrivning

friherrinna, g.m. Fabian Langenskiöld

Rom, måndag d. 22 maj 1876. 22 maj 1876
I tidningar som Edelfelt fick hos Runebergs ser han att friherrinnan Langenskiöld dog den 11 maj; de viktigaste sakerna i tidningarna var kejsarbesöket, studenternas majfest och Johan Wilhelm Snellmans 70-årsdag.