Beskrivning

d.y.

Källor

Inga källor
Rom d. 17 Maj 1876 (onsdag) 17 maj 1876
Walter Runeberg har tänkt skicka sin fru och pojke till Schweiz med Vilhelm Bissens familj i slutet av maj; Edelfelt kan inte vara med på gillet som ordnas för Runebergs innan avresen.
Rom, söndag d. 28 maj 1876. 28 maj 1876
Föregående dag hos Runebergs såg Edelfelt Vilhelm Bissens son och dotter, som alltid beskrivits som ovanligt vackra, vilket de också var.