Beskrivning

godsägare

Källor

Wasastjerna, Oskar, Ättar-taflor II, L-Ö, 1880.

Ylioppilasmatrikkeli

Geneanet

Frascati, tisdag d. 13 Juni 1876. 13 juni 1876
Skall Mikael Walléen vara på Hindhår i sommar? Han bor hos Alexandra Edelfelt redan nu och inte först fr.o.m. hösten.
den 3 maj 1877 3 maj 1877
Unga Emil Walléen besökte Edelfelt och frågade efter sin bror Mischa; slutligen sade han att han fått i uppdrag av en person att fråga priset på tavlan; det är antagligen fru Karamzin som för tillfället är i staden.
Emil Walléen frågade om Mischa Walleen; Edelfelt berättade om hans jaktpassion, samt spel och sång; Emil skall till Aachen för att undergå en badkur och väntar möjligtvis Mischa dit till sommaren.
lördag afton kl. ½ 12 1 januari 1885
Fru Etter ber Alexandra Edelfelt fråga Mischa Walleen om en del av hennes möbler får stå i villan över vintern, eller till slädföret.
Paris 3 juni 1888 3 juni 1888
"P. S. Hvilken är gossarne Etters adress i Petersburg. Jag hade nämligen tänkt adressera Child och Thullstrup till Polja, då de i sommar skola besöka Pburg och lägret. Polja bör ej vara orolig att få några depenser genom dem – de äro alls ej af den sorten – för resten utmärkt hyggliga, gentlemän båda två – tvärtom tror jag gossarne Etter bara skulle ha roligt af dem. Först i Juli komma de – kanske passera de genom Helsingfors på hemresan, då får jag fara dit oläsligt dem en dag. – Hur går det med Mischas och fru Etters ädla strid om villan Skandinavia? – Blir ej Skandinavia, som ingen menniska skött om alldeles Ruti Hilda småningom?".
Paris 30 juni 88 30 juni 1888
Har Alexandra, Annie och Berta Edelfelt obehag av dem som bor i Mischa Walleens villa?