Beskrivning

dansk operasångare, son till Johannes Forchhammer

Skovvänge egendom, (Vordingborg) d. 1 Juli 1876 1 juli 1876
Två pojkar Forchhammer, 7 och 10 år gamla, söner till en skolrektor i Köpenhamn, tillbringar sommarferierna [sommarlov] där.