Beskrivning

dansk rektor

Skovvänge egendom, (Vordingborg) d. 1 Juli 1876 1 juli 1876
Två pojkar Forchhammer, 7 och 10 år gamla, söner till en skolrektor i Köpenhamn, tillbringar sommarferierna [sommarlov] där.
(Dagen därpå): Föregående dag var där Professor Martin Hammerich med fru och döttrar, rektor Johannes Forchammer, kaplanen med fästmö, prästens två döttrar, och (Ole) Otto Haslunds fästmös syster.