Beskrivning

andra hustru till Jesper Albrekt Benzelstierna, styvmor till Edelfelts farmor, "mormor Benzelstierna"

Stockholm, onsdags morgon. (d. 1sta nov.) 1876. (ombord på Constantin.) 1 november 1876
Faster Hermanine Edelfelt skall ta Edelfelt till herr Paul F Mengel, som är gammal vän till henne och hennes gamla mormor Magdalena Benzelstjerna.