Beskrivning

assessorska, g.m. Sten Porse Geete, släkting till Edelfelt

Stockholm, onsdags morgon. (d. 1sta nov.) 1876. (ombord på Constantin.) 1 november 1876
Hermanine Edelfelt talade om en massa släktingar som Edelfelt aldrig hört namnet på; Elgenstjerna, Gethe, baron Gedda, Gyllenhammar, Svedenborg.
Jönköping fredag d. 3 Nov. 1876. 3 november 1876
Därefter gick de till en släkting, assessorskan Juliana Gethe, som sade att hon sett Carl Albert och Alexandra Edelfelt; hon bad genast att Edelfelt skulle kalla henne tant och såg utländskt bra ut, likaså hennes unga dotter; hon har sju fullvuxna söner.