Beskrivning

efterkommande till biskop Jesper Swedberg, vars barn adlades med namnet Swedenborg, hans dotter gifte sig med Erik Benzelius d.y. (förfader till Edelfelts farmor)

Stockholm, onsdags morgon. (d. 1sta nov.) 1876. (ombord på Constantin.) 1 november 1876
Hermanine Edelfelt talade om en massa släktingar som Edelfelt aldrig hört namnet på; Elgenstjerna, Gethe, baron Gedda, Gyllenhammar, Svedenborg.