Beskrivning

friherre, överste, senare generalmajor, g.m. Adelaide Ahlberg, innehavare av egendomen Granbäck

Granbäck, d. 23 Juli 1872. 23 juli 1872
Överste Leuhusen var borta i Danmark vid lägret i Hald; tante Iden (Adelaide) Leuhusen och doktor Eljert Mobeck var däremot på plats, likaså lilla Fedi (Fredrik) och tjocke Reinhold Leuhusen; tante Iden beklagade att Alexandra Edelfelt inte var där.
Edelfelt tycker mycket om Jönköping stad; överste Alexander Leuhusen lär snart komma hem, då kan de göra besök i trakten; doktor Eljert Mobeck reser till Köpenhamn för att möta översten och besöka [den nordiska konst- och industri]expeditionen.
Granbäck d. 1sta Augusti 1872. 1 augusti 1872
Tante Adelaide Leuhusen och farbror Alexander Leuhusen är ledsna över att Edelfelt inte har teckningar med sig; de hade gärna velat se porträttet av Tajta (Fredrika Snygg); det är för problematiskt att be Alexandra Edelfelt sända porträttet då hon inte befinner sig i Helsingfors.
Ett nytt tidsskifte har inträtt på Granbäck sedan överste Alexander Leuhusen och Johnsson återvände; åtskilliga visitfärder väntar.
Edelfelt har ofta åkt in till staden på förmiddagarna; doktor Eljert Mobeck och tante Iden (Adelaide) Leuhusen har presenterat honom för flera personer; han skall ta en ridtur med Gustaf Leuhusen och måste därför göra ett uppehåll i brevet; han har fått låna farbror Alexander Leuhusens präktiga ridstövlar och ser för ögonblicket helt "jockeyaktig" ut i sina snäva grå kläder.
Edelfelt har tänkt skriva några ord till Ellen, och håller därför brevet kort; han, liksom baron Alexander Leuhusen, tante Adelaide Leuhusen och pojkarna Leuhusen, hälsar till Alexandra Edelfelt och de andra på Kiala.
Granbäck d. 2 Augusti 2 augusti 1872
På förmiddagen besökte Edelfelt Bankeryds kyrka tillsammans med farbror Alexander Leuhusen, herr Wahlström och pojkarna Leuhusen; eftermiddagen ägnade de unga åt att rida; Edelfelt avstod från den bästa ridhästen Superba till förmån för herr Wahlström som har "dåligt bröst".
Edelfelt har funderat på borgmästare Calle Holms vänliga förslag och antar anbudet att kopiera [porträttet av general, greve C. J, Adlercreutz som hänger] på Gripsholm; enligt baron Alexander Leuhusen bör det gå att utverka tillstånd från Gripsholm genom att kontakta intendenten – Ekenstam tror Edelfelt han heter; hans Sverigevistelse förlängs i så fall med några veckor.
Edelfelt, Baron Alexander och Tante Adelaide Leuhusen, samt Doktor Eljert Mobeck sänder hälsningar till Alexandra Edelfelt och de andra på Kiala.
Granbäck d. 7 Augusti 72. 7 augusti 1872
Edelfelt har varit hos Odencrantz på Torpa, häradshövding Hartvig Odencrantz och äldste sonen Tor Odencrantz och dottern Gertrud Odencrantz var inte på plats; tante Adelaide Leuhusen bad Edelfelt uppträda med samma sånger som en tidigare kväll; den rampfeber Edelfelt drabbades av anser tante Iden (Adelaide) och farbror Alexander Leuhusen onödig att gräma sig över; med undantag för denna "malheure", sångfadäsen, hade Edelfelt roligt på Torpa, som är ett ovanligt angenämt hem; fru Margareta Odencrantz gör ett gott intryck; landshövdingskan Hildegard Ekström bad Edelfelt stanna kvar i staden över vintern för att se Jönköpings omtalade skönheter samlade, hon bjöd honom också att på nytt besöka Ryhof; ungdomarna, fröknarna Ellen Ekström och Ellen Odencrantz, samt studenterna Carl Boheman och Henning Odencrantz, pikade mamsell Berg för hennes svaghet för herr John Landegren, "herr Jonas"; Boheman, som inte är "stockholmare för ros skull", var med sitt ordrytteri ytterst skicklig att på alla upptänkliga sätt väva in herr Jonas i samtalet; bland de övriga gästerna fanns Walléens, Faxes och löjtnant Axelson, och alla är bjudna till Granbäck ett par dagar senare.
Edelfelt beskriver friherre och friherrinnan Leuhusen; tante Adelaide Leuhusen är lättroad, tack vare Alexandra Edelfelt möts Edelfelt av en vänlighet som gör honom ovanligt hemmastadd; friherrre Alexander Leuhusen har berättat roliga historier om lägret vid Hald, dit han kommenderats av kung Karl XV som utländsk officer, andra kom från Köpenhamn, Berndorf o.s.v.; friherren var bjuden till middag vid hovet, hos krigsminister Wolfgang Haffner, Lave Beck-Friis och general Paul Scharffenberg; han berättade om fältherren, general Ernst Wilster, som var så liten till växten att soldater måste bära fram en soffa att stiga på varje gång denne skulle upp på hästryggen.
Farbror Alexander Leuhusen har rått Edelfelt att besöka Kinnekulle och Trollhättan före han reser; Edelfelt är inte säker på att hans ekonomiska situation tillåter en sådan utflykt, i synnerhet då han inte får försumma det planerade besöket i Uppsala; farbror Leuhusen har lovat skriva till intendent Fredrik Ekenstierna på Gripsholm, för att Edelfelt skall få tillåtelse att måla på slottet.
Edelfelt har tillsammans med farbror Leuhusen ridit till Dunke Hallar för att se soldater exercera med att skjuta mål; kompaniet under kapten Fredrik Kugelbergs ledning bestod av både unga svenska soldater, "söner till krigare som blödde på Leipzigs slätter Lützens kullar", och gamla fredliga krigsmän som påminde om korpral Lorentz Mollberg.
Thorsdagen d. 8 Augusti 1872. 8 augusti 1872
"De' ha' lell regnat redigt idåg!" Till följd av ihållande regn uteblev alla gäster utom friherre och friherrinnan Walleen och löjtnant Axelsson från bjudningen hos Leuhusens.
Friherre Alexander och friherrinnan Adelaide Leuhusens värdskap och löjtnant Axelssons närvaro bidrog till att kvällen trots de svikna förhoppningarna inte alls blev tråkig; löjtnant Axelsson var glad och trevlig; han berättade om sin studenttid i Lund och om en resa till Köpenhamn under vilken kravaller uppstått.
I Jönköping hade Edelfelt inte lust att bese stadens "märkverdigheter", sevärdheter, utan klev in i Leuhusens folktomma våning, där han i ro kunde läsa Illustrierte Zeitung som låg framme.
Farbror Alexander Leuhusen har skrivit till intendent Fredrik Ekenstierna på Gripsholm.
Planen att måla tante Adelaide Leuhusens porträtt "slog mycket an"; Edelfelt befarar endast att det blir svårt "att träffa likheten"; Leuhusens menar att han skulle måla det för Alexandra Edelfelt.
I Sverige finns ett överflöd av studenter och brist på platser, samma sak i Finland och Danmark; farbror Alexander Leuhusen har berättat om två juris studerande som tagit tjänst som banvaktare vid en bana på Seeland.
Edelfelt har gjort en utfärd till Taberg tillsammans med Georg Pauli och dennes vän artisten Olof Sörling som tecknar för Illustreret Tidende och N. I. T. [Ny Illustrerad Tidning]; farbror Alexander Leuhusen gav honom skjuts till Paulis; de hade knappt kommit till Jungarums skog förrän regnet började ösa ner; regnguden Jupiter Pluvius tycktes ha föresatt sig att vara envis den dagen; utrustade med regnkläder klättrade sällskapet ändå upp till toppen av malmberget, varifrån man kunde se tretton sjöar och en hel hop med kyrkor.
Granbäck d. 15 Aug. 1872. 15 augusti 1872
Edelfelt hade ställts i en "pliktkollission" då herrskapet Odencrantz på Torpa bjöd honom med till Axamo samtidigt som familjen Ekström väntades till Leuhusens, vilket doktor Eljert Mobeck hänvisar till i ett brev till Alexandra Edelfelt; situationen löstes av att Odencrantz sköt upp sin resa och Edelfelt kunde närvara vid Ekströms besök; andra gäster var hovrättsrådet Herman Gegerfelt (som satt i 1sta kammaren i riksdagen), hovintendent Johan Killander, auditören [militärjurist] och auskultanten i hovrätten August Rundberg och mamsell Berg (syster till den som gift sig med Lina Sandell) som även denna gång svärmade för Tyskland; Gustaf Leuhusen hade klätt ut sig till ridande amazon och överraskade gästerna med att komma galopperande in på gården; fröken Ellen Ekström blev så livad att även hon hoppade upp i sadeln.
Ett brev har anlänt till farbror Alexander Leuhusen, där intendent Fredrik Ekenstjerna meddelar att Edelfelt har tillåtelse att när som helst komma till Gripsholm för att göra sin kopia; intendenten har lovat ordna logi på slottet så att Edelfelt inte behöver resa fram och tillbaka till Stockholm eller Mariefred.
Granbäck d. 22 Aug. 72 (Thorsdag). 22 augusti 1872
Friherre Alexander Leuhusen har kommit hem från Grenna.
De senaste dagarna har varit livligare än vanligt; fröken Cederschöld har varit på besök; likaså anlände kapten Johan Ahlberg med fru Emma från Kiob.havn [Köpenhamn]; tante Idens (Adelaide Lauhusen) planer för veckan gick i stöpet; farbror Alexander Leuhusen fick lov att resa på skjutövningar till Grenna; tante kunde inte följa med på lustfärden till Visingsö då fru Ahlberg på inga villkor hade lust att följa med.
Leuhusens och Edelfelt fördrev tiden då de väntade på herrskapet Ahlbergs ankomst med att besöka hotellträdgården, som bar på minnen från Alexandra Edelfelts besök då hon hade släckt en gaslåga som slagit ut vid ett bord där två slaktare satt; Doktor Eljert Mobeck visade Edelfelt de historiska ställena; i trädgården tilltalades Edelfelt av en finländare som tre år vistats på polyteknikum i Zürich och Hannover.
Eftersom Salomon Silfversparre och Carl Ridderstedt dragit sig undan mera inåt ön och Edelfelt var ensam presenterade assessor Hjalmar Uggla honom för sin fru Ida Uggla, sin syster hovrättsrådinnan Westring och hennes unga dotter, och två andra systerdöttrar, mamsellerna Söderblom; alla visste att Edelfelt bodde på Granbäck och Leuhusens bekanta blev hans bekanta.
Alexandra Edelfelt har förhört sig om Edelfelts återresa; planen är att i början av september bege sig till Stockholm och stanna en vecka på Gripsholm, för att sedan göra en tur till Uppsala; Leuhusens vill ännu inte höra talas om någon avresa.
Granbäck d. 31 Aug. 1872 31 augusti 1872
Leuhusens hade åkt till stationen för att ta emot general H. C. Leuhusen med grevinna Fredrique Leuhusen; följande dag anlände minister Carl Sterky med familj, som varit i Stockholm för att hälsa på dottern, fru Amelie Cedersköld; Edelfelt återvände till doktor Eljert Mobecks efter att han hälsat på sällskapet på hotellet.
Följande vecka ges en studentkonsert i Jönköping med Smålands nations sångare som är på väg till Uppsala; Leuhusens har bett Edelfelt stanna till dess.
Förnuftiga svenskar har blivit mer och mer överens om att mycket sevärt finns att se i deras eget land; de är utleda på ungherrar som bara talar om Paris och London som sitt El Dorado, ett "non plus ultra", som om inget i världen finns utöver detta; Henning Odencrantz klagade på folks möjligheter att välja levnadsbana i Sverige medan friherre Alexander Leuhusen med möda återhöll sin vrede; missnöjda, upphöjda själar finns visserligen från "Novaja Semblas fjäll till Ceylons brända dalar".
Lund den 4 September 1872. 4 september 1872
Edelfelt skulle vilja resa så snabbt som möjligt till Stockholm; Leuhusens vill ha honom kvar ännu några dagar.
Granbäck d. 11 September 1872. 11 september 1872
Alexandra Edelfelt har menat att Edelfelt dröjt för länge hos Leuhusens efter att han återvände från Köpenhamn; Edelfelt har känt att han inte kunnat göra annat, i synnerhet sedan friherre Alexander Leuhusen skänkt honom 60 riksdaler som gåva.
Alexandra Edelfelt har meddelat att morbror Gustaf Brandt misstänker att Edelfelt inte haft roligt, vilket Edelfelt dementerar; morbror Gustaf får ”blomsterrecepter”, som farbror Alexander Leuhusen skrivit.
Vid Edelfelts avresa kom Leuhusens, doktor Eljert och doktorinnan Emilie Mobeck, Herman Gegerfelt, Carl Hultander, magister G.A. Säve och pojkarna Leuhusen till stationen för att ta avsked.
Gripsholm d. 23 Sept 72. 23 september 1872
Edelfelt har tänkt låta fotografera sig i Stockholm för att skicka kortet till Leuhusens, assessor Herman Gegerfelt, fröken Ellen Ekström och hans Upsalabekanta.
Gripsholm d. 26 Sept. 26 september 1872
Brev från Alexandra Edelfelt och Leuhusens väntar antagligen i Stockholm; tante Adelaide Leuhusen skulle skicka sitt fotografi; Edelfelt hälsade till morbror Gustaf Brandt.
Paris d 6 November 1874. 6 november 1874
*Edelfelt skall med nöje söka upp Tante Adelaide Leuhusens syster; han hälsar till herrskapet Leuhusen och den vänliga Eljert Mobeck.
Jönköping fredag d. 3 Nov. 1876. 3 november 1876
Alexander Leuhusen var på frimurarmöte M.P.3 – mellersta pelaren tredje – som det stod annonserat i Jönköpings tidningar; Eljert Mobeck och Leuhusen anser att Edelfelt borde bli firmurare, om inte där så i Paris; Mobeck föreslog redan att den därvarande logen skulle samlas till extra möte för detta ärende; Edelfelt anser att han skulle ha mycket nytta av medlemskapet i frimurarna men sparar saken till en annan gång; man talade om flera lustiga upptåg av Mobeck, verser, ritningar och musik, bl.a. ett stort album för skön konst baserat på Norströms "kistebrev och granna bilder i Jönköping".
Manne (Alexander) Leuhusens död har tagit på Farbror Alexander Leuhusen, doktor Eljert Mobeck och tante Adelaide Leuhusen.
Det märks att det är sorg i huset; översten Alexander Leuhusen har varit lugn och resignerad; tante Adelaide Leuhusen talar ständigt om sin älskade pojke; doktor Eljert Mobeck har blivit allvarligare och magrat något.
Det gick inte så lätt att hålla fast vid reseplanen som Alexandra Edelfelt trodde; farbror Alexander och tante Adelaide Leuhusen, Eljert Mobeck och Gustaf Leuhusen har så enträget bett Edelfelt stanna längre att han skjutit upp avresan med ett par dagar; han åker på söndag till Götheborg för att ge sig av till Hamburg; han anlände föregående morgon och tog in på hotellet för att sova ut; Gustaf Leuhusen kom inte långt därefter för att möta honom.
Det är underligt att träffa Leuhusens och Eljert Mobeck efter 4 år, de är lika vänliga och bekanta som om de aldrig varit skilda åt; man har talat mycket om Paris och vad Edelfelt upplevt där; de bedömer saker och förhållanden så förnuftigt och opartiskt att man inte kunde tro att de är släkt med persona questionis [personen i fråga, Pauline Ahlberg].
Götheborg måndag d. 6 nov. 1876 6 november 1876
I lördags var Edelfelt på middag hos Herman von Gegerfelt: högst få av de andra "räknade mindre än 60 vårar"; han satt mellan gamle översten Carl Bror Munck och hovintendenten Johan Fredrik Killander; på plats fanns också statsrådet Arvid Gustaf Faxe, presidenten i hovrätten Åke Lemcken, hovrättsassessor baron Alexis Schwerin, landssekreterare Landegren, prosten Carl Gustaf Modig, Alexander Leuhusen, överstelöjtnant Krüger, borgmästare Axel Printzenskiöld och kapten Theorin.
Edelfelt var med Leuhusens bjuden till Mobecks på musikafton: en tysk violoncellist Hartmann från kapellet i Köpenhamn hade kommit till Jönköping på genomresa; Eljert Mobeck hade lagt beslag på honom och ställt till en trio med viol Wilhelm Heintze (sonen), violoncello och piano Gustaf Wilhelm Heintze (fadern); de spelade Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Johann Hummel, och Felix Mendelsohn; inbjudna var Emelie och Brita Petersens, friherrinnan von Otter med dotter och doktorinnan Quennerstedt; Mobecks hustru har åldrats och har fortfarande samma stilla och saktmodiga väsen.
Sista kvällen hos Leuhusens var melankolisk; Edelfelt hade läst Manne (Alexander) Leuhusens brev från Philadelphia, Island, Medelhafvet och Madeira, och tanken på honom som var hela familjens hopp fyllde deras sinnen med sorg; tante Adelaide Leuhusen gav Edelfelt goda råd för framtiden och talade så kärleksfullt att det var som om Alexandra Edelfelt varit där; Eljert Mobeck, Gustaf och tante Leuhusen följde trots ett förfärligt oväder med Edelfelt till stationen; farbror Leuhusen hade tagit hjärtligt farväl av honom.
allt ännu Göteborg d. 7 nov. 1876. 7 november 1876
Farbror Erik Edelfelt ät ivrig frimurare; han rådde Edelfelt att gå med i en orden när han fyllt 25, i likhet med Eljert Mobeck och Alexander Leuhusen.
Paris, torsdag d. 8 Febr. 1877. 8 februari 1877
Edelfelt har försummat att skriva till Leuhusens; han skall försöka bättra sig och lovar att snart skriva till Eljert Mobeck.
Paris Onsdag d 29 febr 77. 28 februari 1877
En sten föll från Edelfelts hjärta då han fick iväg brevet till Eljert Mobeck; han skall också skriva till Leuhusens, men vet inte om han skall vända sig till tante Adelaide eller farbror Alexander; Alexandra Edelfelt har troligen märkt att Edelfelt förlorat sin skriftliga uttrycksförmåga sedan han blivit så trög att skriva.
Paris d. 27 Mars (på aftonen) 1877. 27 mars 1877
Edelfelt har fått ett skämtsamt brev från Eljert Mobeck, samt ett paket med så kallade hittebrev, bondbilder med verser; Mobeck ber Edelfelt ställa ut dem på salongen och lovar att hålla tyst om Edelfelt vill signera dem och genom dem göra sin lycka; Leuhusens verkar inte vara ledsna över att Edelfelt inte hört av sig.
Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
I Jönköping: Mobeck och baron Leuhusen till mötes, tant Leuhusen glad att träffas, hoppas snart få träffa Alexandra Edelfelt.
Baron Leuhusen har kommunala åtaganden: i stadsfullmäktige, skolstyrelsen m.m.
Fru Tottie botar människor genom bön och handpåläggning; Mobeck har berättat om religionsdiskussionerna med Leuhusens.