Beskrivning

fransk konstnär, ornamentalist, professor vid École des Beaux Arts

Källor

Paris, thorsdag d. 23 nov. 1876. 23 november 1876
Edelfelt gick med Ernst Nordström hos Monsieur Pierre-Victor Galland, professor i dekorativ teckning och skulptur vid Ecole des Beaux Arts; Galland är Paris bästa dekoratör och har en magnifik ateljé i Montmartre; han ville genast ha Nordström i sin ateljé.
Ernst Nordström behöver träning i deskriptiv geometri, arkitektur och ornamnet som lärare vid Polyteknikum; han blir således elev vid Ecole des Beaux Arts; Edelfelt förstår inte hur Pierre-Victor Galland skall göra sig begriplig för Nordström som inte kan franska; Nordström har gjort mycket vackra saker i Kunst und Gewerbeschule i Wien; i konstindustri och konstindustrins historia får han så mycket att göra på Expositionerna, i Louvren och i Hôtel Cluny att han planerar att stanna åtminstone till nästa sommar.
Paris d. 5 Januari 1877. fortsatt d. 7de 5 januari 1877
Ernst Nordström är en hygglig ungdom, men ytterst nöjd med sig själv; Nordströms lärare Pierre-Victor Galland har berömt hans flit inför klassen.
Pierre-Victor Gallands elever sägs vara mycket lata, inte minst hans son som är massier i ateljén [ateljéföreståndare].
Paris måndag d 9 April 1877 9 april 1877
Ernst Nordström har fått ett fint intyg av Pierre-Victor Galland, som rekommenderar honom till förnyat stipendium; Edelfelt tycker Nordström är en hygglig karl, lite viktig, men viktigheten är av den komiska sorten; han betraktar konsten som ett examens-pensum [uppgift], som man kan lära sig på en viss tid – vilken villfarelse.