Beskrivning

fröken

Källor

Inga källor
Paris, söndag d. Nov 1876. 3 december 1876
Edelfelt fick av en fröken Ahlströmer veta att fröken Kinstrand är gift med en rik engelsman; hennes föräldrar var emot partiet och det hade talats mycket om det i Stockholm.