Beskrivning

advokat, yngre direktör i Föreningsbanken, senare industriledare och bergsråd, g.m. friherrinnan Anna von Bonsdorff

Paris d. 15 Dec. 1876 – 15 december 1876
Fröken Anna von Bonsdorff är för alltid Rudolf Bernhard Elvings och inte Lulle (Julian) Serlachius; Edelfelt tror inte att Lulle går "i sjön för det".