Beskrivning

kyrkoherde, förgrundsgestalt inom den evangeliska väckelserörelsen i Finland

Dahlsbruk den 19 Juni. 1871. 19 juni 1871
Edelfelt följde på söndagen med större delen av familjen Ramsay till kyrkan; han ville vara med om en gudstjänst på landsbygden, i synnerhet då prästen var en god predikant och "hedbergian" från Kimito; inflytandet från väckelseledaren Fredrik Gabriel Hedberg är stort i trakten; Edelfelt hade för avsikt att efter gudstjänsten stanna i kyrkan för att med Wolter Ramsay d.y. teckna av ett krucifix; under tiden hade brukspatron Ramsay återvänt från sin resa; Edelfelts intryck av brukspatron var att denne var "glad och toujours", han gjorde sig inte märkvärdig.
Ombord på Grefve Berg d. 3 Juli 71. på resa till Åland 3 juli 1871
Edelfelt hade på middagen träffat två unga fröknar Wrede från Storvik, Hedvig och Karin, vilka gick i skriftskola hos Fredrik Gabriel Hedberg; deras mor Hedvig Wrede var född Armfelt; Odo Reuter som kände fröknarna närmare hade försäkrat att de var glada och livade bara man lärde känna dem.
Den fortsatt "emabla", älskvärda, kyrkoherden Hedberg bjöd hem Edelfelt på middag.