Beskrivning

uppförde troligen i slutet av 1400-talet den gamla huvudbyggnaden på godset Qvidja

Källor