Beskrivning

kyrkoherde i Pargas

Ombord på Grefve Berg d. 3 Juli 71. på resa till Åland 3 juli 1871
De hade det trevligt i Pargas kyrkoby, även kallad Magerstan; de fick utveckla sin egen förmåga att ordna det trevligt för sig; ortens pastor, Johan Fogelberg, bjöd dem hem till sig.