Beskrivning

dotter till överste Oskar Falck och friherrinnan Charlotta Mellin, anställd vid Kirurgiska sjukhuset i Helsingfors

Källor

Wasastjerna, Oscar, Ättar-taflor I A–K, 1879
Finlands Adelskalender 1890.